Livs fackförbund logotype
A-kassa >> Om du blir arbetslös >> Första gången
Om du är arbetslös för första gången

Om du blir arbetslös måste du gå till Af (arbetsförmedlingen) och anmäla dig som arbetssökande. Därefter ska du ansöka om arbetslöshetsersättning hos din a-kassa.

Kassan behöver följande handlingar

Blanketten ”Anmälan om arbetslöshet” (original) som du får på Af. Fyll i samtliga punkter.

Arbetsgivarintyg (original) för de tolv månader som du senast arbetat.  Arbetsgivaren ska fylla i alla uppgifter.

Om du har fått utbetald ersättning från Försäkringskassan så ska du sända ett intyg på detta.

Om du studerat begär studieintyg från skolan/studieanordnaren. Om du har studerat måste du även lämna ”Studieförsäkran” som du får från a-kassan.

”Arbetsintyg för företagare” om du bedriver/har bedrivit eget företag eller om du är delägare i ett företag.

Om du fortfarande arbetar eller har bytt anställning måste du även lämna in ett anställningsbevis.

Om du har någon form av pension så ska du sända intyg till a-kassan på detta. Även om du har återkallat pensionen så ska a-kassan ha intyg på detta. Pension ska samordnas med a-kassan även om du har återkallat den.

Glöm inte att lämna in aktivitetsrapporten i  god tid, varje månad, till Arbetsförmedlingen.

Blanketter kan hämtas på www.samorg.org    

När samtliga handlingar som behövs för beslut har kommit in kommer ditt ärende att handläggas så snart som möjligt och beslut fattas om din rätt till ersättning. Om något intyg saknas eller måste kompletteras kommer vi att begära det från dig. 

Vi vill uppmärksamma dig på att arbetslöshetskassan ska till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild.

Handlingar skickas till

Livs a-kassa, FE 505, 832 80 Frösön.

Tänk på att alltid ange personnummer på alla handlingar du skickar till oss.

 

© Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa 2008 • Om cookies
Upplandsgatan 3, Box 1156, 111 81 Stockholm
Telefon: 08-796 29 90 • Fax: 08-796 29 04 • e-post: akassa@livs.se