Livs fackförbund logotype
Startsida >> Medlem >> Försäkringar
Försäkringar
Som medlem i Livs har du dels dina avtalsförsäkringar att luta dig emot, dels dina medlemsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna gäller på alla företag som har kollektivavtal med Livs, medlemsförsäkringarna ingår i medlemskapet och gäller därmed alla medlemmar. Den tredje kategorin försäkringar är "Tillvalsförsäkringar", dvs. sådana försäkringar som du själv kan teckna hos Folksam till förmånliga premier och fördelaktiga villkor tack vare ditt fackliga medlemskap.

Medlemsförsäkringar ingår inte i det kostnadsfria elevmedlemskapet.

När du har frågor och funderingar kring ditt fackliga försäkringsskydd är du alltid välkommen till din regions fackliga representanter eller till försäkringsrådgivaren på din arbetsplats. Och du - ställ alla frågor du har, kunskap är makt och det är en viktig facklig princip att alla ska ha så mycket kunskap om saker och ting att de har makten över sitt eget liv, sin egen tillvaro.

Avtalsförsäkringar
Avtalsförsäkringarna är fem olika försäkringar som är en del av kollektivavtalet

TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada - är ett komplement till den allmänna arbetsskadeförsäkringen och ger dig ersättning om du drabbas av arbetsskada på arbetet eller på väg till eller från arbetet.

AGS, avtalsgruppsjukförsäkring - är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen och ger dig ersättning om du blir långvarigt sjuk.

TGL, tjänstegrupplivförsäkring - oom du skulle avlida före 65 års ålder ger TGL en kompletterande ersättning till anhöriga.

AGB, avgångsbidragsförsäkring - är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och ger dig ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Avtalspension - är ett komplement till den allmänna pensionen. 

Ladda ner mer information >>

Medlemsförsäkringar
Som medlem i förbundet omfattas du av följande försäkringar: 

• Fackets hemförsäkring

• Medlemsolycksfall - Fritid

• Barngrupplivförsäkring

• Kompletterings TGL - kompletterande tjänstegrupplivförsäkring

• Inkomstförsäkring - vid arbetslöshet

Läs mer på www.folksam.se

Tillvalsförsäkringar
Det finns ett antal olika försäkringar att teckna till förmånliga premier tack vare Livs avtal med Folksam. Där finns bland annat Barnförsäkring, Sjuk- och efterlevandeförsäkring, Medlemsolycksfall - Fritid för medförsäkrad.© Livsmedelsarbetareförbundet 2009 • Info hemsidan Om cookies
Upplandsgatan 3, Box 1156, 111 81 Stockholm
Telefon: 08-796 29 00 • Fax: 08-796 29 03 • E-post: info@livs.se