Livs fackförbund logotype
Startsida >> Detta är Livs >> Historien
Historien

Den 25-27 juni 1896 hade några allvarliga män samlats till en "kongress" i Göteborg. De var alla bageriarbetare och ledare för de tiotal fackföreningar som vid denna tid hunnit bildas i landet. Anslutningarna till dessa föreningar var totalt ca 430 medlemmar, en bråkdel av dåtidens bageriarbetarkår.

Det var den göteborgske skåningen Anders Sjöstedt som kallat samman, i avsikt att söka bilda ett landsomfattande förbund för Sveriges bageriarbetare. Denna historiska händelse kom att lägga grunden för den organisation som år 1922 fick namnet Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.

Den 1 juli 1901 bildas Bryggeriarbetareförbundets kvinnliga avdelning i Stockholm och får nummer 15. Bilden visar
det tidigaste standaret.

 

 

 

 

 

© Livsmedelsarbetareförbundet 2009 • Info hemsidan Om cookies
Upplandsgatan 3, Box 1156, 111 81 Stockholm
Telefon: 08-796 29 00 • Fax: 08-796 29 03 • E-post: info@livs.se

HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 23 Apr 2014 19:38:33 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at www.livs.se Port 80