Livs.se

2022-12-29 kl 10.06

Medlemsavgifter i Livs från och med den 1 januari 2023

Från den 1 januari justeras inkomstklasserna för medlemsavgifterna.
Månadsinkomst Medlemsavgift
0 - 6 964 kr 168 kr
6 965 – 10 711 395 kr
10 712 – 16 671 515 kr
16 672 – 24 300 590 kr
24 301 – 660 kr

I medlemsavgiften till förbundet ingår medlemsavgiften till a-kassan.

Avgifterna till pensionärsmedlemmar är oförändrade:

Avgifter för pensionärer
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
302 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring (erbjuds inte längre).
972 kr/år för pensionärer med GF 38 000
(erbjuds inte längre).