Livs.se

4 veckor sedan

Aftonbladet granskar Livs

Aftonbladet har ställt frågor som rör tillfällen när Livs är representerade utanför Norden mellan 1/1 2016 och fram till och med 2018.

Förbundet följer det uppdragsreglemente och de regler kring representation som beslutas av förbundsmötet. Ingen semester har tagits i anslutning till tjänsteresor utomlands och inga medföljande har deltagit. Förbundet redovisar följande till Aftonbladet:

IULs kongress 26/8-1/9 2017, Geneve

(Internationella Unionen för Livsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen)

Program

Kongressens temaområden
Vi är IUL: Organiserar tillsammans, kämpar tillsammans, vinner tillsammans

Vi organiserar och kämpar för välbetalda jobb med värdighet, rättigheter och stabilitet

Vi organiserar och kämpar för att göra arbetsplatsen säker och sund

Vi organiserar och kämpar för jämställdhet och mångfald

Vi organiserar och kämpar för en progressiv demokratisk politik
26/8 IULs kvinnokonferens

27/8 IULs ungdomskonferens fm

27/8 IULs HBTQ-konferens em

28/8 IULs arbetsutskottsmöte

29/8 IULs styrelsemöte

29/8-1/9 IULs kongressförhandlingar

1/9 IULs styrelsemöte

Deltagare från förbundet

Förbundsordförande start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

Andre ordförande start- och slutdatum 26/8-1/9 2017

Tredje ordförande start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

1 central ombudsman, internationellt ansvarig start- och slutdatum 28/9-1/9 2017

2 förtroendevalda (en förhindrad pga sjukdom) start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

Hotell

Hotell Royal Manotel, Geneve

Total kostnad

124 039 kr

 

UFCW, Amerikanska Livs- och Handelsfacket kongress, 22-27/4 2018, Las Vegas

Program

Kongressen behandlade bland annat frågor  om facklig organisering, ny teknik, globalisering, arbetsvillkor, förhandlingsstrategier och internationell solidaritet.

Livs förbundsordförande talade vid UFWCs HBTQ-seminarie.

22/4 UFCWs registrering och mottagning för internationella gäster

23-27/4 UFCWs kongressförhandlingar

Deltagare från förbundet

Förbundsordförande start- och slutdatum 21-27/4 2018

Hotell

The Mirage (Där kongressen genomfördes)

Kostnad

51 557 kr