Arbetstidskonto – en individuell arbetstidsförkortning

Arbetsgivaren ska enligt avtal upprätta ett arbetstidskonto för alla anställda. Till varje arbetstidskonto avsätts ett belopp som beräknas per kalenderår. Underlag är den lön som betalats ut under kalenderåret. 

Det är upp till den anställde att fritt förfoga över om beloppet ska tas ut i form av betald ledig tid, avsättas som deltidspensionspremie eller kontant ersättning.

Belopp på arbetstidskonto kan tas ut som:

  • betald ledig tid

  • deltidspensionspremie

  • kontant ersättning

Arbetsgivaren ska senast den 15 februari lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts till arbetstidskontot. Den anställde ska senast den 28 februari meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas. Om arbetsgivaren inte får något meddelande, betalas beloppet ut som deltidspensionspremie. Den anställde har rätt att varje år välja ett av de tre alternativen.

För anställd som vill ta ut ledighet gäller:
 
Löneunderlag

Avsättning procent

Betald ledighet, timmar per år
Period för ledighet Veckoarbetstid
40  38  36
1 jan - 31 dec 2020 2,64 1 april 2021 - 31 mars 2022 47,5 45 43
1 jan - 31 dec 2021 2,64 1 april 2022 - 31 mars 2023 47,5 45 43
1 jan- 31 dec 2022 2,64 1 april 2023 - 31 mars 2024 47,5 45 43

Antalet timmar i tabellen gäller för heltidsanställda som får betald ledig tid.

För deltidsanställda och för anställda som börjat sin anställning under föregående år reduceras antalet timmar i tabellen i proportion till heltidsanställning. Detsamma gäller för anställda som haft obetald ledighet eller frånvaro.

Ledighet som inte tagits ut under perioden 1 april – 31 mars förfaller. Om ingen annan överenskommelse finns så ska behållningen på arbetstidskontot betalas till Fora som pensionspremie senast den 30 april.