Programmet

  • Inledning
  • Kollektivavtalet
  • Avtal 2020 - innehåll
  • Tillägssavtal för branschen
  • Kort info om facklig introduktion och medlemsutbildning