Delpension

Som arbetstagare kan du enligt kollektivavtalet ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad du fyller 60 år. Om deltidspension beviljas är anställningen från det att deltidspensionen börjar gälla, en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av deltidspensionen.

Ansökan och underrättelse

Du måste skriftligen ansöka om deltidspension hos din arbetsgivare sex kalendermånader före det att deltidspensionen ska börja gälla. Av ansökan ska tydligt framgå vilken sysselsättningsgrad som avses. Samtidigt som ansökan lämnas till arbetsgivaren ska arbetstagaren även meddela antingen klubben eller lokalombudsmannen. Senast två månader från det att arbetsgivaren mottagit ansökan ska arbetsgivaren skriftligen både till arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen meddela svar om ansökan beviljas eller inte. Arbetsgivaren kan avslå ansökan om deltidspension om ett beviljande, vid en objektiv bedömning, skulle medföra en beaktansvärd störning i verksamheten.

Enligt kollektivavtalet betalar arbetsgivaren en premie till deltidspensionsförsäkringen.