Dagordning

 1. Kongressens öppnande
 2. Rapport om fullmaktsgranskning
 3. Upprop
 4. Beslut ang. kongressens offentlighet
 5. Antagande av dag- och arbetsordning
 6. Val av kongressens funktionärer
 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Protokollsjusterare till sista dagens protokoll
 4. Pressreferent
 5. Rösträknare
 6. Ekonomiutskott
 7. Beredningsutskott
 8. Valberedning
 1. Dagtraktamenten till kongressombuden
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Fråga om ansvarsfrihet för den gångna
  kongressperioden
 4. Organisationsutredningen ”Mer Livs”
 5. Ekonomirapport
 6. Jämställdhetsrapport
 7. Programmet ”Du sköna nya värld..”
  Organisationsfrågor
 8. Motionerna 1–33 ang. förslaget till ny organisation, samt förbundsstyrelsens
  utlåtande.
 9. Motionerna 34–36 ang. förbundets centrala organisation, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Ekonomi
 10. Motionerna 37–38 ang. ekonomi och ekonomisk förvaltning, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Medlemskap och avgifter
 11. Motionerna 39–46 ang. elevmedlemskap, medlemsavgift och a-kassan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Medlemsförmåner
 12. Motionerna 47–48 ang. medlemsförmåner, samt förbundsstyrelsens
  utlåtande.
  Medlemsförsäkringar
 13. Motion 49 ang. medlemsbil, en tilläggsförsäkring, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  A-kassan
 14. Motionerna 50–53 ang. a-kasseersättningar till förtroendevalda, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 15. Motionerna 54–60 ang. villkoren i a-kassan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Anställningsskydd
 16. Motionerna 61–63 ang. anställningsskydd, samt förbunds-
  styrelsens utlåtande.
  Arbetsmiljö
 17. Motion 64 ang. villkoren för den som är sjuk eller arbetsskadad, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 18. Motion 65 ang. förbundets arbetsmiljöarbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 19. Motion 66 ang. arbetsmiljö för våra förtroendevalda, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 20. Motion 67 ang. regionala skyddsombuds rätt att agera i arbetsmiljöfrågor,
  samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 21. Motion 68 ang. RSO-verksamheten i en ny organisation, samt förbundsstyrelsens utlåtande.Sjukförsäkring och rehabilitering
 22. Motionerna 69–71 ang. ersättning i samband med sjukdom, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 23. Motionerna 72–73 ang. förändringar i sjukförsäkringen och återställande av sjustegsmodellen, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Tandvård
 24. Motionerna 74-78 ang. tandvårdsförsäkring, samt förbundsstyrelsens
  utlåtande.
  Kollektivavtalsfrågor
 25. Motionerna 79–80 ang. bevakning av kollektivavtal i Sverige, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 26. Motionerna 81–82 ang. midsommarafton samt hälsokontroll, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 27. Motion 83 ang. semester efter 50 år, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 28. Motion 84 ang. rätt att bevaka bemanningsavtalet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 29. Motion 85 ang. osäkra anställningar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Papperslösa
 30. Motion 86 ang. papperslösa, samt förbundsstyrelsens utlåtande
  Arbetstider
 31. Motionerna 87-91 ang. arbetstidsfrågor, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Tjänstledighet
 32. Motion 92 ang. tjänstledighet för att pröva annat arbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Pension
 33. Motionerna 93-95 ang. sänkt pensionsålder, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Skattefrågor
 34. Motion 96 ang. skattefria lunchförmåner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 35. Motionerna 97-99 ang. avdragsrätt och skattereduktion, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 36. Motion 100 ang. sänk ölskatten, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Trafikförsäkring
 37. Motion 101 ang. orättvis trafikförsäkring, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Yrkesutbildning
 38. Motion 102 ang. lärlingsråd tillsammans med branschen och gymnasieskolan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Barnomsorg
 39. Motion 103 ang. barnomsorg, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Handlingsprogram – välfärd
 40. Motion 104 ang. fackligt handlingsprogram, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Internationellt
 41. Motion 105 ang. internationellt arbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 42. Motion 106 ang. att försvara svenska kollektivavtal, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Koncernfack
 43. Motionerna nr 107-108 ang. koncernfacken, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Ombudsmän
 44. Motion 109 ang. ombudsmännens arbetsmiljö, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 45. Motion 110 ang. ombudsmännens löner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Studier
 46. Motion 111 ang. utbildningsarvode, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 47. Motion 112 ang. LOs kursgårdar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 48. Motion 113 ang. utbildningen Insikter, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Information och teknikutveckling
 49. Motion 114 ang. bättre information vad medlemsavgift går till, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 50. Motion 115 ang. klubbarnas verksamhet och förutsättningar i framtiden, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 51. Motion 116 ang. hjälpmedel, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 52. Motion 117 ang. avtal på andra språk, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 53. Motion 118 ang. rekrytering och uppsökande verksamhet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 54. Motion 119 ang. handbok för klubbar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 55. Motion 120 ang. synliggör kollektivavtalet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
 56. Motion 121 ang. mindre pappersanvändning i förbundet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Konfliktersättning
 57. Motion 122 ang. förbundsstadgarnas § 15 mom. 1 och mom. 2, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Medlemsrekrytering
 58. Motion 123 ang. språksvårigheter, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Resereglemente och utbetalningsrutiner
 59. Motionerna 124-125 ang. resor inom Livsmedelsarbetareförbundet samt utbetalningsrutiner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Motionsbehandling
 60. Motion 126 ang. motionsbehandling, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Organisationsanslutning
 61. Motion 127 ang. att Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska stadga om organisationsanslutning till det Socialdemokratiska Arbetarepartiet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Mål och medel
 62. Motion 128 ang. möjligheten att avsäga sig Mål och Medel, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Rättvisemärkt
 63. Motion 129 ang. medlemskap i föreningen Rättvisemärkt, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Monarkin
 64. Motion 130 ang. monarkins avskaffande, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
  Fast kongressplats
 65. Motion 131 ang. fast kongressplats, samt förbundsstyrelsens utlåtande
 66. Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer.
 67. Fastställande av stadgar samt datum för ikraftträdande.
 68. Val av
 1. förbundsordförande
 2. 2e ordförande
 3. 3e ordförande
 4. förbundsstyrelsens ledamöter
 5. förbundsstyrelsens suppleanter
 6. ev. förbundsmötets ledamöter
 7. ev. förbundsmötets suppleanter
 8. ev. valberedningens ledamöter
 9. ev. valberedningens suppleanter
 10. förbundets revisorer
 11. förbundets revisorssuppleanter
 1. Kongressens avslutning