Kongressfakta

Kongressen startar den 30 maj kl. 10:00. Övriga dagar förläggs förhandlingarna mellan kl. 08:30 och 12:30 samt mellan kl. 14:00 och ca kl. 18:00 (kvällsarbete kommer att förekomma vissa dagar).

Antalet ombud är 109, av dessa är 37 % kvinnor (38 % av medlemmarna är kvinnor). Ombud är medlemmar valda av respektive avdelning.

Äldsta ombud: Jan Lundin 63 år, avd Sydöst.
Yngsta ombud: Rickard Olsson 24 år, avd Syd.
Genomsnittlig ålder: 44 år (genomsnittlig ålder på medlemmarna är 41 år).

Utöver dessa deltar:
Representantskapsledamöter (36 st)
Styrelseledamöter (11 st)
Revisorer (4 st)
Centrala ombudsmän (8 st)
Lokala ombudsmän (22 st)
Samt övriga gäster