Kongressen valde förbundsledning

Kongressen i Umeå beslutade att välja om förbundsledningen.
Hans-Olof Nilsson förbundsordförande, Gerald Lindberg andre ordförande och Eva Karlsson tredje ordförande fick nytt förtroende av kongressen att leda förbundet under nästkommande kongressperiod.