Värna kollektivavtalen

Vi lovar att strida för våra kollektivavtal och att alla medlemmar omfattas av det. Detta uttalande togs på Livs kongress under tisdagen.

Högerns angrepp på våra kollektivavtal ska motarbetas med alla medel.

Kollektivavtal är en garant för nordiska modellen och makten över arbetslivet blir någorlunda likställt.

Genom kollektivavtalet blir vi starkare gentemot arbetsgivaren. Vi behöver inte heller konkurrera med varandra och arbeta med sämre villkor

Kollektivavtalen är inte bara viktiga i Sverige utan i hela världen.

Vi kan i vår omvärld se hur det kan bli utan kollektivavtal:

* Minilöner som fastställs av regeringar

* Sämre arbetsmiljö

* Sämre arbetstider

Listan kan göras hur lång som helst.

Därför kommer vi aldrig, aldrig att acceptera högerns angrepp. Angreppen är inte bara angrepp på avtalen utan också ett angrepp på vår fackförening och våra medlemmar.

Vi lovar att strida för våra kollektivavtal och att alla medlemmar omfattas av det.

Livsmedelsarbetareförbundets kongress den 2 juni 2009