Kongressen 2013

Kongress

Den 1 – 5 juni 2013 höll Livs kongress i Linköping. 250 kongressdeltagare samlades för att diskutera och debattera organisation och villkoren i branschen samt samhällsutvecklingen. 161 motioner behandlades. Kongressen antog ett nytt program Mat, makt och människor som handlar om utmaningarna för livsmedelsindustrin i Sverige.