Kongressfakta

Livs kongress i Linköpings Konsert & Kongress den 1 – 5 juni 2013

Kongressen startar den 1 juni kl. 14:00. Övriga dagar förläggs förhandlingarna mellan kl. 08:30 och 12:30 samt samt mellan kl. 13:30 och ca kl.18:00 förutom måndagen den 3 juni då det är workshops mellan kl. 08:00 – 14:30 för kongressens deltagare. (Kvällsarbete kommer att förekomma vissa dagar.)

Antalet ombud är 207, av dessa är 26 % kvinnor. Ombud är Livs medlemmar valda av sina klubbstyrelser.

Utöver dessa deltar:
Förbundsmötesledamöter (34 st)
Styrelseledamöter (11 st)
Revisorer (4 st)
Centrala ombudsmän (8 st)
Lokala ombudsmän (24 st)
Samt övriga gäster