Välkommen till Livs.se

Nu kan du låta livs.se anpassa sig för att passa just dig. Då får du den informationen som är mest relevant för just dig. Det enda du behöver göra för att börja är att berätta varför du besöker Livs.


Jag besöker livs för att...

Jag är medlem i Livs Jag funderar på att gå med i Livs Jag vill veta mer vad Livs tycker

livs.se använder Cookies

  • Senaste
  • Mest gillade
  • Mina favoriter

Välj en tagg

Livs.se

6 månader sedan

Danskt snus får säljas i Sverige, men svenskt snus får inte säljas i Danmark!

– Regeringen måste agera kraftfullt för att exportförbudet av snus upphävs, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin med anledning av att det nya tobaksdirektivet nu ska bedömas juridiskt i EU-domstolen. Det är ett helt orimligt handelshinder mot svenska livsmedel som drabbar det svenska snuset hårt. Det nya tobaksproduktdirektivet som nu ska bedömas juridiskt i EU-domstolen öppnade […]

Livs.se

7 månader sedan

Ny livsmedelsstrategi klubbad av riksdagen – 6 viktiga prioriteringar för Livs

Tisdagen den 20 juni godkände riksdagen regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Strategin har det övergripande målet att främja en konkurrenskraftig livsmedelsbransch och att den totala livsmedelsproduktionen ökar. – Det är betydelsefullt att det nu finns en samsyn om målen och att det för första gången på mycket länge finns tydliga mål. Det […]

Livs.se

7 månader sedan

Verksamhetsförändringar i Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne

Här följer information om förändringen av verksamheten i Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne. Den innebär i korthet att stiftelsen i framtiden kommer att ge behövande stöd till semestervistelse genom stipendier istället för att driva verksamheten i stugområdet i Nacka utanför Stockholm. Livsmedelsarbetareförbundet är tillsammans med LO-distriktet i Stockholms län huvudmän för stiftelsen. Förändringsprocessen leds av […]

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

7 månader sedan

Fazer måste ta sitt ansvar för våra medlemmar

Nu måste Fazer ta ansvar för de anställda som blir av med jobbet på bageriet i Lövånger, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin med anledning av att det nu är definitivt att Fazer lägger ned bageriet i Lövånger. 60 anställda sägs upp. Delar av produktionen uppges ska flyttas till Umeå. Vi är djupt besvikna över att […]

Livs.se

8 månader sedan

Livs stödjer Fastighets och Sekos varsel om stridsåtgärder på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad

Almega har i förhandlingarna vägrat gå med på en låglönesatsning i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen. Seko och Fastighets har krävt 6,5 procent i utrymme samt en låglönesatsning. Almega har krävt avräkning och motvaluta för att Fastighets och Sekos medlemmar skall få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Livsmedelsarbetareförbundet stödjer Fastighets och Seko. Vår uppmaning till […]

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

8 månader sedan

Nya regler för dig som jobbar deltid och får ersättning från a-kassan

Regeringen har beslutat om en ny förordning som gör det möjligt att få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor, istället för de 75 dagar som gäller idag. De nya reglerna träder ikraft måndagen den 15 maj 2017. Övergångsregler: Tid före 15 maj 2017 kommer de gamla reglerna gälla, nuvarande 75 dagarsregel. Så här kommer […]

Livs.se

8 månader sedan

Nytt bemanningsavtal klart

Samtliga LO-förbund har på onsdagskvällen sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet ligger inom ramen för ”märket” om 6,5 procent, vilket innebär att garantilön och övriga ersättningar höjs med den procentsatsen. LO sade i förra veckan upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma […]

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

8 månader sedan

Lika värde – Lika rätt

Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv. Vi accepterar aldrig diskriminering och trakasserier av våra medlemmar, på våra arbetsplatser eller i samhället i stort. Vi ska med ökade kunskaper om demokratiska värderingar motverka och bekämpa […]

Livs.se

8 månader sedan

Stoppa slakten av lönsamma fabriker!

Vi har upplevt det gång på gång. Nu senast i Bjuv när Nomad Foods köpte den lönsamma och framtidsinriktade Findusfabriken i syfte att lägga ned den och flytta produktionen utomlands. De globala piratkapitalisterna spelar ut livsmedelsarbetarna i olika länder mot varandra i syfte att maximera sina egna vinster och spekulera bort jobben. Det kan inte […]

Livs.se

8 månader sedan

Helt oacceptabelt! Gör om – gör rätt Bucht!

Livsmedelsarbetareförbundets kongress riktade idag skarp kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som helt utestängt fackliga organisationer från det nationella råd för livsmedelsstrategi som han tillsatt. ”Det nationella rådet för livsmedelsstrategin som tillsatts av ansvarig minister består av representanter för arbetsgivarorganisationer, jordbrukssektorn, konsumentföreningar, branschorganisationer, djurskydds- och miljöorganisationer. Fackliga organisationer har helt utestängts från detta råd, inga representanter […]