Välkommen till Livs.se

Nu kan du låta livs.se anpassa sig för att passa just dig. Då får du den informationen som är mest relevant för just dig. Det enda du behöver göra för att börja är att berätta varför du besöker Livs.


Jag besöker livs för att...

Jag är medlem i Livs Jag funderar på att gå med i Livs Jag vill veta mer vad Livs tycker

livs.se använder Cookies

  • Senaste
  • Mest gillade
  • Mina favoriter

Välj en tagg

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

6 månader sedan

Nytt avtal för livsmedelsarbetarna

Idag har Livs tecknat ett nytt treårigt avtal med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Avtalet är treårigt, det samlade värdet är 6,5 procent. Det innehåller en ny modell för låglönesatsningar och ytterligare avsättningar till deltidspension. Facken inom industrin har nu satt ett märke med låglönesatsning som blir normerande för svensk arbetsmarknad. – Vi anser att de nya avtalen […]

Livs.se

6 månader sedan

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på tre år

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges […]

Livs.se

6 månader sedan

Nej till avtalsförslag

Livs säger tillsammans med de andra förbunden inom Facken inom industrin nej till den första hemställan som kom från de opartiska ordföranden under söndagen. – Avtalsvärdet är för lågt och i förslaget finns det ingenting om låglönesatsningen och avsättning till deltidspension. Ett sådant förslag kan vi inte acceptera, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. Gemensamt pressmeddelande […]

Livs.se

7 månader sedan

Livs tog emot hemställan i årets avtalsrörelse

Livs och de andra förbunden inom Facken inom industrin tog söndag 26 mars emot en första hemställan från de opartiska ordförandena, Opo. Livs förhandlingsdelegationen för Livsmedelsavtalet samlas i morgon för att diskutera budet inför att svar ska lämnas under måndagseftermiddagen. Målet är att ett nytt avtal ska finnas på plats när det gamla löper ut […]

Livs.se

7 månader sedan

Felaktigt utskick av fakturor

Tyvärr har den mänskliga faktorn gjort att det gått ut felaktiga fakturor till ett antal medlemmar. Om du har fått en pappersfaktura fredagen den 10 mars för perioden 170125 med betaldag 170128 så ska du inte betala den. De medlemmar som berörts kommer även att få ett direktmeddelande om att fakturan inte ska betalas. Vi […]

Livs.se

7 månader sedan

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på onsdagen.  Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden. Utgångspunkten för […]

Livs.se

7 månader sedan

Kongress­handlingarna ute!

Kongressen närmar sig med stormsteg. Nu finns handlingar till kongressen den 4-8 maj 2017 i Malmö tillgängliga här på sajten! Kongressen ska behandla 201 motioner och utlåtanden, 4 rapporter och kongressen ska välja förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning. Digitalt mötessystem Alla handlingar till kongressen kommer att finnas i ett digitalt mötessystem. Kongressombuden kommer i […]

Livs.se

7 månader sedan

Försenat utskick av E-faktura

I samband med bytet till nytt IT-system har utskicket av E-faktura blivit försenat. Det gäller ca 2100 medlemmar som betalar sin medlemsavgift med E-faktura. E-fakturan kommer att skickas ut under denna vecka (v 9). Vi beklagar det inträffade.

Livs.se

8 månader sedan

Arbetsgivarnas bud på tok för lågt

Idag kom arbetsgivarna inom industrin, där Livsmedelsföretagen ingår, med ett gemensamt bud. Budet innebär löneökningar på 1,5 %. – Arbetsgivarnas bud är på tok för lågt och vi ställer oss helt avvisande till det, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. – Påståendet om att svensk konkurrenskraft har försämrats är felaktigt. Det bekräftas inte minst av […]

Livs.se

8 månader sedan

Information om medlemsavgiften – nytt OCR-nummer

Livs byter IT-systemet som bland annat hanterar medlemsavgifter. Alla medlemmar har fått nytt OCR nummer. Detta framgår på e-fakturan och inbetalningskort för februari månad och eventuella påminnelser för tidigare obetalda månader. Det nya OCR numret kan användas vid betalning tidigast från och med måndag den 27 februari. Vi ber er att ha överseende med denna […]