Livs.se

För 3 år sedan

Inträde

Den som arbetar inom förbundets verksamhetsområde har rätt till inträde i förbundet. Detta gäller inte om det skulle föreligga uteslutningsgrund enligt förbundets stadgar.

En medlem är skyldig att tillhöra livsmedelsarbetarnas a-kassa,  om det inte skulle finnas hinder för det enligt kassans stadgar. Det går exempelvis inte att vara med i två a-kassor samtidigt.

Formellt är det förbundsstyrelsen som beslutar om inträde, men i praktiken utförs det på delegation till medlems- och organistionsservice när medlemskapet registreras i förbundets system. Medlemskapet börjar gälla första dagen i den månad för vilken avgift erlagts.

Nya medlemmar får ett välkomstpaket som skickas från förbundet. I paketet ingår Försäkringshandboken, stadgar och medlemskort.

Läs också om elevmedlemskap.