Livs.se

För 3 år sedan

Medlems förpliktelser

Förutom anmälningsplikten så tar stadgarna upp några andra skyldigheter för medlemmarna.

En medlem i förbundet ska jobba för förbundets sammanhållning och utveckling.

En medlem ska rätta sig efter stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt iaktta lojalitet mot förbundet, dess organisationer och företrädare.

En medlem är också skyldig att lämna statistiska och andra upplysningar angående arbetsvillkor och anställningsförhållanden om förbundet begär det.

En medlem är skyldig att ta reda på uppgifter om arbetsvillkor och anställningsförhållanden innan medlemmen tar ett arbete på en ny arbetsplats. De uppgifterna får medlemmen av förbundet eller någon facklig förtroendevald på arbetsplatsen.

En medlem har rätt att överklaga beslut som förbundet fattat om medlemmen anser att beslutet inte är riktigt. Besluten överklagas till förbundsstyrelsen eller om beslut avser förbundsstyrelsen till förbundsmötet.