Livs.se

För 1 år sedan

Nytt hälso- och livsstilsverktyg – ett exklusivt erbjudande till dig som medlem i Livsmedelsarbetareförbundet!

Vill du förbättra din hälsa, dina levnadsvanor och ditt mående? Med hälsosatsningen Prius Health tar Livsmedelsarbetareförbundet och Göteborgs universitet tillsammans ett helt nytt grepp för en god livsstil och hälsa. Medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet får tillgång till det internetbaserade hälso- och livsstilsverktyget Prius Health, som är världens första forskningsbaserade verktyg i sitt slag.

Prius Health, som drivs av Göteborgs universitet, innehåller övningar och ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ger dig stöd och tips för hur du kan påverka ditt mående och din hälsa i positiv riktning. Prius Health görs endast tillgängligt för partners till Göteborgs universitet. Genom det nya samarbetet får du som medlem i Livsmedelsarbetareförbundet nu tillgång till verktyget som en exklusiv förmån för medlemmar.

Verktyget utgår från den senaste forskningen och inspirerar dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag för att lättare förebygga och hantera livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom. Du får se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Verktyget har utvärderats i forskningsstudier med synnerligen uppmuntrande resultat. Många beskriver hur det har förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket inte bara påverkat deras levnadsvanor utan även deras grundläggande livsinställning.

KOM IGÅNG MED VERKTYGET:

 • Verktyget är enkelt att använda via din dator, läsplatta eller smarta telefon.
 • För att skapa ditt personliga konto klicka här
 • Kontot skapar du genom att:
  1. Klicka LOGGA IN på partner.priushealth.org/sv
  2. Välj sedan REGISTRERA DIG HÄR för att skapa ett nytt konto
  3. Du anger din epostadress. Ditt användarnamn och lösenord väljer du själv.
  4. Registreringskoden är livsval