Livs.se

För 3 år sedan

Medlemsförsäkringar

De här försäkringarna ingår i medlemskapet

Hemförsäkring
Medlemsolycksfall Fritid
Kompletterings-TGL
Inkomstföräkring
Barngrupplivsförsäkring

Försäkringsinformation om medlemsförsäkringarna finns på Folksams hemsida för Livs.

Information om försäkringsinformation på flera olika språk finns på Folksams hemsida.

Kontaktuppgifter till Folksam.

Livs försäkringshandbok

När något händer ska klubben hjälpa medlemmen med både medlems- och avtalsförsäkringar. Detta kan göras genom ett enkelt telefonsamtal till Folksam.

Eftersom förbundet ger Folksam uppgifter om vilka som är medlemmar så har Folksam koll på vilka försäkringar vi omfattas av både på jobbet och på fritiden.

Genomföra försäkringskvartar
Klubben ska genomföra försäkringskvartar. Det innebär att genom samtal med medlemmar gå igenom försäkringar och kanske hitta skador som inte är anmälda.

Aktivt övervaka medlemmarnas försäkringsersättning
Klubben ska följa upp och se till att medlemmarna får besked om sina anmälda försäkringsärenden. Blir beskeden negativa, så kan det finnas möjligheter att överklaga.

Det är viktigt att omgående kontakta lokalombudsmannen för att få en bedömning av ifall ärendet går att driva vidare med förbundets rättshjälp. Var noga med att informera medlemmen hela tiden.

Försäkringsinformatör
Klubben kan välja försäkringsinformatör som specialiserar sig på försäkringsfrågorna. Att vara försäkringsinformatör är ett viktigt uppdrag som väljs av medlemmarna på klubbmötet. När valet är gjort anmäls detta till LO som i sin tur inbjuder alla nyvalda till en grundutbildning.

Om uppdraget försäkringsinformatör

Information om avtalsförsäkringarna.