Livs.se

För 3 år sedan

Pensionärsmedlem

Medlem som varaktigt slutat arbeta i samband med pensionering och önskar kvarstå som medlem ska betala en fast avgift enligt förbundsmötets beslut och betalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

I medlemsavgiften för medlem som av åldersskäl lämnat produktionen ingår endast de försäkringar som kongressen eller förbundsmötet beslutat om.

Pensionärsavgift
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.