Livs.se

För 3 år sedan

Beviljat utträde

Medlem som

  • övergår till verksamhet utanför förbundets- eller annat LO förbunds verksamhetsområde, eller
  • blivit arbetsgivare eller uteslutande i arbetsledande ställning, eller
  • av annat skäl vill avsluta sitt medlemskap kan när medlemsavgifter har betalats beviljas utträde ur förbundet.

Utträdesansökan
En skriftlig utträdesansökan ska skickas till förbundet.

Den som utträtt ur förbundet har inte rätt till någon del av förbundets tillgångar eller rätt att inneha uppdrag för eller inom organisationen.