Tag: #avtal16


Livs.se

3 år sedan

Klart med nytt avtal för bemanningsanställda

LO har enats med sin motpart om ett nytt avtal för bemanningsanställda. En central fråga har gällt vilka lönevillkor de bemanningsanställda ska ha när de står till arbetsgivarens förfogande utöver bokad tid. Avtalet följer LOs och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen 2016. Det nya avtalet innebär bland annat att de bemanningsanställda kommer […]

Livs.se

3 år sedan

Nytt avtal som ger reallöneökningar

Idag har Livs tillsammans med de övriga förbunden i Facken inom industrin kommit överens med arbetsgivarna om nya kollektivavtal. För Livs innebär det att ett nytt ettårigt avtal har tecknats med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. – Vi anser att de nya avtalen inom industrin kommer att ge reallöneökningar och att de kommer vara normerande för svensk arbetsmarknad. […]

Livs.se

3 år sedan

Slutlig hemställan har kommit

Facken inom industrin har mottagit en slutlig hemställan och svarar i kväll. I dag på förmiddagen mottog Facken inom Industrin en så kallad slutlig hemställan från de opartiska ordförandena (Opo). Denna kommer nu att hanteras av förbundens delegationer. Enligt planerna ska Facken inom Industrin lämna besked till Opo under kvällen. Facken inom industrin är ett […]

Livs.se

3 år sedan

Facken inom industrin svarar Opo

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt svarat de opartiska ordförandena (Opo), i industriförhandlingarna. Fackförbunden i Facken inom industrin har i dag svarat de opartiska ordförandena följande: Vi avser att fortsätta avtalsförhandlingarna i syfte att nå ett kollektivavtal som ger löntagarna reallöneökningar och en förstärkt avsättning till avtalspensionen. Vi avvisar med skärpa […]

Livs.se

3 år sedan

Förhandlingar pågår

Idag på påskdagen inleds slutförhandlingarna om ett nytt avtal. Livs förhandlingsdelegation är samlad och febrila diskussioner pågår mellan olika parter. – Situationen är allvarsam och det finns en tidspress. Det gamla avtalet gäller till och med den 31 mars. Men vi hoppas självklart att vi kan komma i mål i tid, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. […]

Livs.se

3 år sedan

Industrin tål högre löner

Läget för industrin är bättre än för tre år sedan, tvärtemot vad arbetsgivarna säger. Det är dock för tidigt att växla upp löneökningstakten. Därför är våra krav i årets avtalsrörelse desamma som för tre år sedan, skriver ledarna för de fem fackförbunden inom Facken inom industrin i Dagens Industri. Livs ordförande Hans-Olof Nilsson är en […]

Livs.se

3 år sedan

Arbetsgivarna säger nej till Opo:s skiss

Livs och de övriga fackförbunden ställde sig positiva till en skiss på ett 2-årsavtal, arbetsgivarna svarade nej. Den skiss som Opo presenterade, utan siffror, svarade samtliga fackförbund inom industrin försiktigt ja till under förutsättning att det ger höjda reallöner, att mer pengar avsätts till delpension och förutsättningar för ökad jämställdhet och bättre arbetsmiljö. Arbetsgivarna, med […]

Livs.se

3 år sedan

Ja, men med förbehåll, till Opo:s skiss

Facken inom industrin ställer sig i stort sett positiva till den översiktliga skiss som Opo, de opartiska ordförandena, lämnat till parterna. Men en förutsättning för ett nytt avtal är att arbetsgivarnas krav på försämringar av gällande avtal inte finns med i en kommande hemställan. Det är huvudpoängen när Livs och de andra förbunden inom Facken […]

Livs.se

3 år sedan

Sluta sabotera avtalsförhandlingarna!

— Livsmedelsarbetareförbundet ser med stor oro på hur samtliga borgerliga partier nu försöker styra avtalsrörelsen genom att hota med lagstiftning om inte ingångslönerna sänks, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson. — Vi förhandlar aldrig om att göra livsmedelsarbetarna fattigare och tar kraftigt avstånd från det politiska etablissemangets försök att försämra livsvillkoren för anställda i livsmedelsindustrin. Och det […]

Livs.se

3 år sedan

Livs kräver 745:- i löneökningar

Livsmedelsarbetareförbundet överlämnade idag den 21 december 2015 avtalskraven till arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. — Vi har idag lämnat våra avtalskrav till arbetsgivaren Livsmedelsföretagen. Som tidigare presenterat kräver vi löneökningar på 745 kronor i månaden, säger Gerald Lindberg, Livsmedelsarbetareförbundets avtalssekreterare. — Lägstalönerna måste upp. Det nya avtalet måste leda till reallöneförbättringar för livsmedelsarbetare. Våra krav är väl avvägda […]