Tag: #Avtal2017


Livs.se

2 år sedan

Livs stödjer HRF

– Livs stödjer helt och fullt HRFs krav och dess varsel om strejk efter att förhandlingarna med motparten Visita gått i stå, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. – Visita måste inse att anställda inom deras eget område måste få löneökningar som anställda inom andra branscher, fortsätter Nilsson. – Den låglönesatsning som industrins normering innebär och […]

Livs.se

2 år sedan

Nytt avtal för livsmedelsarbetarna

Idag har Livs tecknat ett nytt treårigt avtal med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Avtalet är treårigt, det samlade värdet är 6,5 procent. Det innehåller en ny modell för låglönesatsningar och ytterligare avsättningar till deltidspension. Facken inom industrin har nu satt ett märke med låglönesatsning som blir normerande för svensk arbetsmarknad. – Vi anser att de nya avtalen […]

Livs.se

2 år sedan

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på tre år

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges […]

Livs.se

2 år sedan

Nej till avtalsförslag

Livs säger tillsammans med de andra förbunden inom Facken inom industrin nej till den första hemställan som kom från de opartiska ordföranden under söndagen. – Avtalsvärdet är för lågt och i förslaget finns det ingenting om låglönesatsningen och avsättning till deltidspension. Ett sådant förslag kan vi inte acceptera, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. Gemensamt pressmeddelande […]

Livs.se

2 år sedan

Livs tog emot hemställan i årets avtalsrörelse

Livs och de andra förbunden inom Facken inom industrin tog söndag 26 mars emot en första hemställan från de opartiska ordförandena, Opo. Livs förhandlingsdelegationen för Livsmedelsavtalet samlas i morgon för att diskutera budet inför att svar ska lämnas under måndagseftermiddagen. Målet är att ett nytt avtal ska finnas på plats när det gamla löper ut […]

Livs.se

2 år sedan

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på onsdagen.  Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden. Utgångspunkten för […]

Livs.se

2 år sedan

Arbetsgivarnas bud på tok för lågt

Idag kom arbetsgivarna inom industrin, där Livsmedelsföretagen ingår, med ett gemensamt bud. Budet innebär löneökningar på 1,5 %. – Arbetsgivarnas bud är på tok för lågt och vi ställer oss helt avvisande till det, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. – Påståendet om att svensk konkurrenskraft har försämrats är felaktigt. Det bekräftas inte minst av […]

Livs.se

2 år sedan

Extra satsning för att öka lägstalönerna

Livsmedelsarbetareförbundet överlämnade idag avtalskraven till arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. – Vi kräver en ökning med 430 öre/timme. Detta ligger helt i linje med den låglönesatsning och insamlingsmodell som ligger till grund för LO-samordningen och Facken inom industrins avtalskrav, säger Gerald Lindberg, Livs avtalssekreterare. – Det innebär en extra satsning för att få upp lägstalönerna, vilket är enormt viktigt ur […]

Livs.se

2 år sedan

Livs förbundsmöte: Ja till LO-samordningen och Fackens inom industrins plattform

Livs förbundsmöte ställde sig idag bakom både förslaget till LO-samordning och det förslag till avtalspolitisk plattform, som tidigare presenterats av Facken inom Industrin. Sammantaget innebär det krav om ett ökat utrymme på 2,8 procent och som lägst 672 kronor för alla som tjänar under 24 000 per månad. – Det är ett väl avvägt förslag […]

Livs.se

2 år sedan

Krav på ett utrymme på 2,8 % och minst 672 kronor per person och månad!

Idag den 28/10 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam plattform inför 2017 års avtalsförhandlingar. I korthet innebär förslaget 2,8 % i löneökningar och minst 672 kronor för alla som tjänar under 24 000. – Under 20 år har Industriavtalet levererat reallönehöjningar på 50 procent och samtidigt sett till att svensk industri är konkurrenskraftig […]