Tag: #livskongress17


Livs.se

2 år sedan

Lika värde – Lika rätt

Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv. Vi accepterar aldrig diskriminering och trakasserier av våra medlemmar, på våra arbetsplatser eller i samhället i stort. Vi ska med ökade kunskaper om demokratiska värderingar motverka och bekämpa […]

Livs.se

2 år sedan

Stoppa slakten av lönsamma fabriker!

Vi har upplevt det gång på gång. Nu senast i Bjuv när Nomad Foods köpte den lönsamma och framtidsinriktade Findusfabriken i syfte att lägga ned den och flytta produktionen utomlands. De globala piratkapitalisterna spelar ut livsmedelsarbetarna i olika länder mot varandra i syfte att maximera sina egna vinster och spekulera bort jobben. Det kan inte […]

Livs.se

2 år sedan

Helt oacceptabelt! Gör om – gör rätt Bucht!

Livsmedelsarbetareförbundets kongress riktade idag skarp kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som helt utestängt fackliga organisationer från det nationella råd för livsmedelsstrategi som han tillsatt. ”Det nationella rådet för livsmedelsstrategin som tillsatts av ansvarig minister består av representanter för arbetsgivarorganisationer, jordbrukssektorn, konsumentföreningar, branschorganisationer, djurskydds- och miljöorganisationer. Fackliga organisationer har helt utestängts från detta råd, inga representanter […]

Livs.se

2 år sedan

Våra jobb är vår framtid – Uttalande från kongressen

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och drygt 50 000 personer jobbar i livsmedelsindustrins olika branscher. Den svenska livsmedelsindustrin är en viktig exportindustri och verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Våra jobb som livsmedelsarbetare påverkas i allra högsta grad av livsmedelsindustrins roll och förutsättningar både i Sverige och internationellt. Livsmedelsindustrin är en framtidsbransch med en […]

Livs.se

2 år sedan

Våra jobb – vår framtid – framtidsdokumentet

Den 7 maj antog kongressen framtidsdokumentet ”Våra jobb – våra framtid” med viktiga mål och prioriteringar för – livsmedelsindustrins framtid, – jämställda löner, lönesystem och utvecklingsmöjligheter och – arbetsmiljö.  Läs och ladda ner dokumentet här: Framtidsdokumentet – våra jobb – vår framtid              

Livs.se

2 år sedan

Livs kongress stödjer Fastighets strejkvarsel

Livs kongress uttalar sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets lagt mot Almega. Striden som Fastighets tar handlar om själva kärnan i årets LO-samordning, som innehåller en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor. Denna solidariska fördelning måste gälla inom alla branscher. Inget förbund ska behöva försämra anställningsvillkor för att höja […]

Livs.se

2 år sedan

Livs nya förbundsledning och styrelse på plats

Livs kongress valde idag Jolan Wennberg till andre ordförande och Solweig Larsson till tredje ordförande. Jolan och Solweig utgör därmed att tillsammans med förbundsordförande Eva Guovelin Livs nya förbundsledning. Jolan Wennberg har jobbat inom slakt- och chark och har tidigare varit ombudsman i Stockholm och centralombudsman på Livs förbundskontor. Solweig Larsson har jobbat inom mejeribranschen […]

Livs.se

2 år sedan

Eva Guovelin ny förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet

Livs kongress valde idag den 4 maj Eva Guovelin till ny förbundsordförande. Beslutet var enhälligt och möttes av stora applåder. Eva är Livs första kvinnliga förbundsordförande sedan Livs bildades 1896. – Jämlikhet och jämställdhetsfrågor är fundament i mitt engagemang. Det handlar om löner, kompetensutveckling, arbetsmiljö och att fler kvinnor måste engagera sig fackligt. Eva är […]

Livs.se

2 år sedan

#livskongress17

Snart öppnar vi dörrarna på riktigt till 2017 års kongress i Malmö. Vi kommer att sända liveinslag på Facebook varje dag – tal, paneldiskussioner och intervjuer. Nu kör vi! Följ Livs på facebook.com/Livs.se

Livs.se

2 år sedan

Om en vecka öppnar kongressen!

Nu är det strax dags för kongress. Kongressen äger rum i Malmö Livs den 4-8 maj. Kongressöppningen sker den 4 maj kl. 14.00. Livs håller kongress vart fjärde år och årets kongress är förbundets 21:a ordinarie kongress. Kongressen ska behandla 201 motioner och 4 rapporter. Kongressen ska också bland annat välja förbundsstyrelse inklusive ny förbundsledning. […]