Tag: #personuppgifter


Livs.se

11 månader sedan

Livs hantering av personuppgifter enligt GDPR-regler

Den 25 maj 2018 börjar EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, gälla i hela Europa och ersätter därmed den svenska personuppgiftslagen, PUL. GDPR innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas för att skydda den personliga integriteten och som medlem i Livsmedelsarbetareförbundet är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Vad är personuppgifter? […]