Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2018
Månadsinkomst Medlemsavgift/månad
0- 6 300 kr 150 kr
6 301 – 9 785 377 kr
 9 786 – 15 245 497 kr
15 246 – 22 200 572 kr
22 201 – 642 kr