Arbetslös

Din första arbetslösa dag är det viktigt att du är påanmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du kan välja att besöka Arbetsförmedlingen alternativt påanmäla dig elektroniskt på deras hemsida www.arbetsförmedlingen.se

Därefter ska du ansöka om arbetslöshetsersättning hos din a-kassa på mina sidor. 

Om du uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning kan kassan tidigast bevilja dig ersättning från den dagen du blivit påanmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

A-kassan behöver följande handlingar:

  • Ansökan om ersättning går att fylla i på Mina sidor, livs.minasidor.org.
  • Arbetsgivarintyg (original) för de tolv månader som du senast arbetat. Arbetsgivaren kan hämta/fylla i arbetsgivarintyg på www.arbetsgivarintyg.nu
  • Arbetsintyg för företagare om du bedriver/har bedrivit eget företag eller om du är delägare i ett företag.
  • Om du studerat ska du skicka intyg på detta. Kassan behöver då intyg om studier.
  • Om du fortfarande arbetar eller har bytt anställning måste du även skicka in ett anställningsbevis.
  • Om du har någon form av pension så ska du sända intyg till a-kassan på detta. Även om du har återkallat pensionen så ska a-kassan ha intyg på detta. Pension ska samordnas med a-kassan.

Glöm inte att söka arbete aktivt och lämna in aktivitetsrapporten i god tid, varje månad, till Arbetsförmedlingen.

Kassan tillhandahåller tjänsten, Mina Sidor, där du kan ansöka om ersättning, fylla i tidrapport och skicka formulär och meddelanden elektroniskt. livs.minasidor.org.

När samtliga handlingar som behövs för beslut har kommit in kommer ditt ärende att handläggas så snart som möjligt och beslut fattas om din rätt till ersättning. Om något intyg saknas eller måste kompletteras kommer vi att begära det från dig.

Vi vill uppmärksamma dig på att arbetslöshetskassan ska till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild. Kassan använder tjänsten ”Hämtning av individuppgifter från Skatteverket”.

Tänk på att alltid ange personnummer på alla handlingar du skickar till oss.