Omprövning

Om du har fått ett beslut från arbetslöshetskassan som du anser är felaktigt, kan du begära att a-kassan omprövar beslutet. Begäran om omprövning gör du i ett särskilt brev där du beskriver vad du anser är fel och vilken ändring du vill ha.

Din begäran måste ha inkommit inom två månader räknat från den dag du fick beslutet. Om brevet kommer för sent får a-kassan inte ompröva ditt ärende. Vid omprövningen gör a-kassan en ny utredning och tar hänsyn till eventuellt nya uppgifter som har tillförts ditt ärende. Du får därefter ett beslut där a-kassan antingen vidhåller eller ändrar sitt tidigare beslut.

Överklagande

Om a-kassan vidhåller sitt tidigare beslut och du fortfarande anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste då återigen skriva till a-kassan och tala om vilken ändring du vill ha och varför.

Vi måste ha ditt brev inom två månader räknat från den dag du fick omprövningsbeslutet. Om brevet kommer för sent får a-kassan inte sända in det till förvaltningsrätten för prövning.

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga beslutet till kammarrätten. För att kammarrätten skall ta upp ett mål krävs prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen där det också krävs prövningstillstånd.