Högre dagpenning

Dagsförtjänst

När löneförhandlingarna inom kassans verksamhetsområde avslutats höjs dagsförtjänsten. Uppräkning av dagpenning får inte ske retroaktivt.