Arbete utomlands

Ta reda på om du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring

I normalfallet omfattas du av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring när du arbetar i annat EU/EES-land, men undantag finns bland annat för den som har sänts ut av svensk arbetsgivare och för den som arbetar inom flera medlemsstater. Du måste själv ta reda på om du omfattas av arbetslandets försäkring.

Du kan bara tillhöra ett lands arbetslöshetsförsäkring

Från det att du omfattas av ett annat EU/EES-lands arbetslöshetsförsäkring kan du inte längre omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring, då man inte kan tillhöra två länders arbetslöshetsförsäkring samtidigt. Därefter bör du begära utträde ur Livs a-kassa. Detta måste du göra skriftligt.

Observera att även om du väljer att fortsätta ditt medlemskap i Livs a-kassa så anses du lämnat den svenska arbetslöshetsförsäkringen och riskerar att betala medlemsavgift till ingen nytta.

Medlem på nytt efter arbete i annat EU/EES-land

Om du vill bli medlem i svensk a-kassa igen efter arbetsperioden i annat EU/EES-land måste du på nytt söka inträde i a-kassan.

Det är mycket viktigt att du söker inträde så snart som din försäkringstillhörighet i det andra landet upphör. I annat fall finns det risk för att du inte får en sammanhängande försäkringsperiod och det kan påverka din rätt till inkomstbaserad ersättning.