Bisyssla

Du som har haft ett extraarbete jämsides med heltidsarbete kan under vissa förutsättningar få extraarbetet godkänt som bisyssla. Du ska ha utfört extraarbetet jämsides med heltidsarbete i minst 12 månader före arbetslösheten Den genomsnittliga inkomsten från extraarbetet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka. Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett lämpligt arbete. Om du har fått extraarbetet godkänt som bisyssla av arbetslöshetskassan ska du inte deklarera de arbetade timmarna i extraarbetet på tidrapporten. Bisysslan får inte utökas under din arbetslöshet.

Beräkning av timmar i bisysslan

Kassan fastställer ett genomsnittligt antal timmar per vecka i bisysslan. Detta genomsnitt är beräknat på de 12 senaste månaderna före arbetslösheten. All tid under den aktuella perioden skall ingå vid prövningen, även om arbete inte utförts under samtliga månader, t ex på grund av att det är fråga om säsongsarbete eller ett arbete som är oregelbundet.

Beräkning av inkomst i bisysslan

Den genomsnittliga inkomsten i bisysslan beräknas för samma tid som timmarna. Om inkomsten överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka kan extraarbetet inte godkännas som bisyssla.

Utökning av timmar i bisysslan

Om du utökar antalet arbetade timmar i din godkända bisyssla under pågående arbetslöshet upphör extraarbetet att vara bisyssla. Du får då ett beslut om avslag på din bisyssla och du måste fortsättningsvis deklarera alla arbetade timmar på dina tidrapporter.

Utökning av inkomst i bisysslan

Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka, ska hela det överskjutande beloppet dras av från dagpenningen.

Eget företag som bisyssla

Även arbete som utförts i eget företag jämsides med heltidsarbete kan godkännas som bisyssla. Du ska ha utfört arbetet i företaget jämsides med heltidsarbete i minst 12 månader före arbetslösheten. Den genomsnittliga inkomsten från företaget får inte överstiga ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka. Arbetet i företaget får inte hindra dig från att ta ett lämpligt arbete.

Om verksamheten i det egna företaget inte kan godkännas som bisyssla räknas du som företagare. Du har då inte rätt till arbetslöshetsersättning. Verksamheten i företaget måste upphöra för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning.

Om antalet timmar i en godkänd bisyssla utökas under arbetslösheten betraktas du som företagare och du förlorar rätten till ersättning. Även här krävs att verksamheten i företaget upphör för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning. Om inkomsten och inte timmarna i företaget ökar så görs avdrag från din ersättning med den del av inkomsten som överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka.