Regler och villkor

Grundvillkor för rätt till ersättning

För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du först och främst uppfylla följande grundvillkor:

 • Du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
 • Du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du kan och vill jobba.

Du måste också vara beredd på att ta jobb inom ett annat yrke än du haft tidigare och beredd på att ta jobb i andra delar av landet. För att få mer exakt information om vad som gäller för dig behöver du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsvillkor

En av förutsättningarna för att du ska kunna få ersättning från a-kassan är att du uppfyller ett arbetsvillkor.

Det gör du om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten har:

 • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar
  eller
 • förvärvsarbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

Som förvärvsarbete räknas också tid med:

 • Betald semester eller annan ledighet med bibehållen lön som betalas av arbetsgivaren (men inte sjuklön).
 • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
 • Anställning inom Samhall.
 • Anställning med lönebidrag.
 • Nystartsjobb.
 • Statlig lönegaranti vid konkurs.
 • Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan även upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen är en broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen.

Safungerarakassan.png 

Mina Sidor

Kassan tillhandahåller tjänsten, Mina Sidor, där du kan ansöka om ersättning, fylla i dina tidrapporter samt skicka formulär och meddelanden till kassan. Mina Sidor går även att använda på Surfplattor och mobiler.

Mina sidor: livs.minasidor.org

För att logga in på Mina sidor så behöver du e-legitimation. Du kan använda BankID, Freja eID+ eller Telias e-legitimation. 

Läs mer om E-legitimation: www.e-legitimation.se.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst.