Medlemskap

Inträdesvillkor och medlemsavgift

Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa har dock inte rätt att bli medlem. Rätten att bli medlem gäller till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 66 år.

Medlemsavgiften är 145 kronor per månad.
Plusgiro 5 01 23-9.

Ansökan om medlemskap

Ladda ner och skriv ut blanketter för inträdesansökan:

Inträdesansökan till Livsmedelsarbetareförbundet inkl Livs a-kassa

Inträdesansökan till Livs a-kassa

 

Kan du inte skriva ut inträdesansökan så kontakta oss
under vår telefontid så hjälper vi dig.