Välkommen till Livs.se

Nu kan du låta livs.se anpassa sig för att passa just dig. Då får du den informationen som är mest relevant för just dig. Det enda du behöver göra för att börja är att berätta varför du besöker Livs.


Jag besöker livs för att...

Jag är medlem i Livs Jag funderar på att gå med i Livs Jag vill veta mer vad Livs tycker

livs.se använder Cookies

  • Senaste
  • Mest gillade
  • Mina favoriter

Välj en tagg

Livs.se

1 vecka sedan

Nya regler för dig som jobbar deltid och får ersättning från a-kassan

Regeringen har beslutat om en ny förordning som gör det möjligt att få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor, istället för de 75 dagar som gäller idag. De nya reglerna träder ikraft måndagen den 15 maj 2017. Övergångsregler: Tid före 15 maj 2017 kommer de gamla reglerna gälla, nuvarande 75 dagarsregel. Så här kommer […]

Livs.se

1 vecka sedan

Nytt bemanningsavtal klart

Samtliga LO-förbund har på onsdagskvällen sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet ligger inom ramen för ”märket” om 6,5 procent, vilket innebär att garantilön och övriga ersättningar höjs med den procentsatsen. LO sade i förra veckan upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma […]

Livs.se

2 veckor sedan

Lika värde – Lika rätt

Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv. Vi accepterar aldrig diskriminering och trakasserier av våra medlemmar, på våra arbetsplatser eller i samhället i stort. Vi ska med ökade kunskaper om demokratiska värderingar motverka och bekämpa […]

Livs.se

2 veckor sedan

Stoppa slakten av lönsamma fabriker!

Vi har upplevt det gång på gång. Nu senast i Bjuv när Nomad Foods köpte den lönsamma och framtidsinriktade Findusfabriken i syfte att lägga ned den och flytta produktionen utomlands. De globala piratkapitalisterna spelar ut livsmedelsarbetarna i olika länder mot varandra i syfte att maximera sina egna vinster och spekulera bort jobben. Det kan inte […]

Livs.se

2 veckor sedan

Helt oacceptabelt! Gör om – gör rätt Bucht!

Livsmedelsarbetareförbundets kongress riktade idag skarp kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som helt utestängt fackliga organisationer från det nationella råd för livsmedelsstrategi som han tillsatt. ”Det nationella rådet för livsmedelsstrategin som tillsatts av ansvarig minister består av representanter för arbetsgivarorganisationer, jordbrukssektorn, konsumentföreningar, branschorganisationer, djurskydds- och miljöorganisationer. Fackliga organisationer har helt utestängts från detta råd, inga representanter […]

Livs.se

2 veckor sedan

Våra jobb är vår framtid – Uttalande från kongressen

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och drygt 50 000 personer jobbar i livsmedelsindustrins olika branscher. Den svenska livsmedelsindustrin är en viktig exportindustri och verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Våra jobb som livsmedelsarbetare påverkas i allra högsta grad av livsmedelsindustrins roll och förutsättningar både i Sverige och internationellt. Livsmedelsindustrin är en framtidsbransch med en […]

Livs.se

2 veckor sedan

Livs kongress stödjer Fastighets strejkvarsel

Livs kongress uttalar sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets lagt mot Almega. Striden som Fastighets tar handlar om själva kärnan i årets LO-samordning, som innehåller en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor. Denna solidariska fördelning måste gälla inom alla branscher. Inget förbund ska behöva försämra anställningsvillkor för att höja […]

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

2 veckor sedan

Livs nya förbundsledning och styrelse på plats

Livs kongress valde idag Jolan Wennberg till andre ordförande och Solweig Larsson till tredje ordförande. Jolan och Solweig utgör därmed att tillsammans med förbundsordförande Eva Guovelin Livs nya förbundsledning. Jolan Wennberg har jobbat inom slakt- och chark och har tidigare varit ombudsman i Stockholm och centralombudsman på Livs förbundskontor. Solweig Larsson har jobbat inom mejeribranschen […]

Livs.se

2 veckor sedan

Eva Guovelin ny förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet

Livs kongress valde idag den 4 maj Eva Guovelin till ny förbundsordförande. Beslutet var enhälligt och möttes av stora applåder. Eva är Livs första kvinnliga förbundsordförande sedan Livs bildades 1896. – Jämlikhet och jämställdhetsfrågor är fundament i mitt engagemang. Det handlar om löner, kompetensutveckling, arbetsmiljö och att fler kvinnor måste engagera sig fackligt. Eva är […]

Livs.se

2 veckor sedan

#livskongress17

Snart öppnar vi dörrarna på riktigt till 2017 års kongress i Malmö. Vi kommer att sända liveinslag på Facebook varje dag – tal, paneldiskussioner och intervjuer. Nu kör vi! Följ Livs på facebook.com/Livs.se