Välkommen till Livs.se

Nu kan du låta livs.se anpassa sig för att passa just dig. Då får du den informationen som är mest relevant för just dig. Det enda du behöver göra för att börja är att berätta varför du besöker Livs.


Jag besöker livs för att...

Jag är medlem i Livs Jag funderar på att gå med i Livs Jag vill veta mer vad Livs tycker

livs.se använder Cookies

  • Senaste
  • Mest gillade
  • Mina favoriter

Välj en tagg

Livs.se

2 dagar sedan

Bra satsning på svensk livsmedelsexport

– Vi välkomnar regeringens satsning på svensk livsmedelsexport, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. Det är viktigt för att långsiktigt säkra jobben inom livsmedelsindustrin och för att öka sysselsättningen i branschen. Regeringen gör den största satsningen någonsin för att främja den svenska livsmedelsexporten. Under 2018 satsar regeringen sammanlagt 48 miljoner kronor på att stärka den svenska […]

Livs.se

2 veckor sedan

Förbundsmötet samlades i Stockholm

Idag höll Livs förbundsmöte på Folkets Hus i Stockholm. Det var det första förbundsmötet efter kongressen och en rad olika viktiga frågor stod på dagordningen. Bland annat klubbades verksamhetsplanen för de kommande fyra åren och arbetet med valet 2018 gicks igenom. Förbundsordförande Eva Guovelin inledde med att tala om metookampanjen och att sexuella trakasserier inte […]

Livs.se

2 veckor sedan

Dags för en internationell konvention mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna

Den 25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Kvinnor utsätts ständigt för sexuella trakasserier och fysiska övergrepp på sina arbetsplatser runt om i hela världen. Det är en mycket allvarlig systematisk könsdiskriminering som vilar på hot och våld. 35 procent av världens kvinnor utsätts för sexuella trakasserier eller våld på sina arbeten […]

Livs.se

3 veckor sedan

Livs har sagt ja till principöverenskommelse om etableringsjobb

Livs har tillsammans med flera andra LO-förbund tecknat en principöverenskommelse om etableringsjobb med arbetsgivarna. Överenskommelsen syftar till att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. – Vi ser positivt på att nyanlända och långtidsarbetslösa får en bra möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande. Nu är det viktigt att […]

Livs.se

3 veckor sedan

Det räcker nu! – kommentar från Livs förbundsledning med anledning av uppropet #inteförhandlingsbart

I dag publicerades uppropet ”Vi kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen – #inteförhandlingsbart” på ETC.se. Livs förbundsordförande Eva Guovelin och tredje ordförande Solweig Larsson är två av undertecknarna av uppropet som undertecknats av 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen. Tillsammans med uppropet har det även publicerats många vittnesmål om hemska övergrepp som skett inom ramen […]

Livs.se

3 veckor sedan

Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier!

Sexuella trakasserier är oförenligt med våra grundläggande fackliga värderingar. I uppropet #inteförhandlingsbart framkommer att vi har en stor utmaning framför oss och vi tar vittnesmålen på största allvar. Det skriver Livs förbundsordförande Eva Guovelin tillsammans med fem andra kvinnliga ordföranden för LO och LO-förbunden i en debattartikel i Arbetet. Kvinnor inom fackföreningsrörelsen vittnar just nu i […]

Gillas av många Gillas av många
Livs.se

1 månad sedan

Anställningstryggheten måste stärkas!

– Förhandlingsinitiativet om att stärka anställningstryggheten är enormt viktigt, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, när LO-förbunden idag presenterade gemensamma krav på framtidens arbetsmarknad inför förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Kraven är fler fasta jobb, kompetensutveckling hela arbetslivet och rätt till omställning. – För Livs och våra medlemmar ligger fokus framförallt på kompetensutveckling och lärande, bättre […]

Livs.se

1 månad sedan

”Åter till arbetet” – nytt digitalt verktyg i arbetsmiljöarbetet

Nu finns ett nytt verktyg för alla skyddsombud och förhandlare som företräder medlemmar och ser till deras intressen i aktiva rehabiliteringsprocesser. Det är en sajt i form av en digital handbok som LO har tagit fram.  Sajten har direkt fokus på arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Allt för att vi tillsammans ska kunna uppnå […]

Livs.se

2 månader sedan

Seger för Livs norska systerförbund NNN. Avtal tecknat efter strejk.

Strejken vid Norse Production utanför Bergen är slut efter att Livs norska systerförbund NNN tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren. Efter en lång tid av förhandlingar mellan NNN och Norse Production gick NNNs medlemmar ut i strejk den 8 september. Orsaken var att arbetsgivaren sa blankt nej till att teckna kollektivavtal med schysta löner och arbetsvillkor. Men […]

Livs.se

2 månader sedan

Förhandlingar om utbildningsjobb för bättre etablering

Livs överlämnade i dag den 19 september tillsammans med 12 andra LO-förbund en gemensam förhandlingsframställan till respektive motpart inom Svenskt Näringsliv. Framställan handlar om utbildningsjobb och målet är en bättre etablering för personer som står långt från arbetsmarknaden. – Vi vill bidra konstruktivt till att lösa ett problem på svensk arbetsmarknad. Det finns grupper som […]