Trygga jobb och en modern livsmedelsindustri!

Vi i Livs vill vända utvecklingen. Vi tror på det goda arbetet. Vi tror att trygga arbetare mår bättre – och presterar bättre. Sverige ska konkurrera med hög produktivitet och med en livsmedelsindustri i världsklass. Samtidigt nöjer vi oss inte med att säkra svenska jobb.

Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många drabbas av arbetsskador. Allt från högt arbetstempo till varma ugnar och vassa knivar är potentiella faror för dig som anställd. Där kommer vi in i bilden. Livs trycker på för att arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön för alla anställda. Ansvaret är nämligen deras. Men om inte vi finns där och driver på händer oftast ingenting. Att du ska känna dig trygg på jobbet är därför en av Livs viktigaste uppgifter.

Hur anställningsformerna ser ut påverkar i allra högsta grad tryggheten. Inom livsmedelsindustrin har andelen tillfälliga anställningar ökat, i dag utgör de 14 procent av alla jobb. Det i kombination med att allt fler får jobb via bemannings­företag har skapat en uppdelad och otrygg arbetsmarknad. Bristen på trygg­het och en ökande rädsla är en farlig utveckling för den svenska livsmedelsindustrin.

Var sjätte livsmedelsarbetare arbetar deltid, trots att de flesta helst skulle jobba heltid. Det skapar en påtvingad fattigdom, inte minst bland kvinnor. Förändringar på jobbet hänger samman med en globalisering av själva livsmedelsindustrin. Globala aktörer som agerar i Sverige har ofta kontor utomlands och makten har flyttats. Strikta krav på kort­siktig vinst blir ofta viktigare än trygga anställningar och en säker arbetsplats.

Den fackliga solidariteten är global. Så när jobb flyttar utomlands är vi lika angelägna om att livsmedelsarbetare – oavsett hemland – ska ha schyssta och trygga villkor. Så bygger vi en stark fackföreningsrörelse och en modern livsmedelsindustri.