Livs.se

2019-11-27 kl 11.35

Den fackliga idén

Slut ögonen och tänk dig ett köksbord i ett trångt och nerslitet kök med vedspis och de minsta barnens sängar alldeles intill (för värmens skull). Runt bordet sitter tio män, hungriga, besvikna och äntligen heligt förbannade. Deras låga lön är ett hån mot det slit de, under usla förhållanden, måste prestera tio timmar om dagen, sju da’r i veckan, och de lovar varandra att nu får det äntligen vara slut!

Dyrt och heligt tar de varandra i hand på att ingen av dem någonsin mer ska arbeta för mindre än 22 öre i timmen – och aldrig på en söndag! Med det löftet har de bildat sin första fackförening. Som de förser med grunden till en konfliktfond genom att solidariskt lägga var sin tjugofemöring i den tomma kakburken på bordet. De inser att de från och med nu måste spara pengar för att stå starka om de ska lyckas med att få arbetsgivarna att acceptera deras krav.

Så blir kakburken med deras 2:50 kr i deras första strejkkassa. Men en av dem är ändå osäker. Han har inget arbete och menar att kravet på 22 öre i timmen är för högt, att de måste nöja sig med mindre om han alls ska kunna få något jobb. ”Det är kanske trots allt bättre med lite betalt än inget alls” resonerar han.

Då tar en av de andra upp en hel krona och lägger i sin urdruckna kaffekopp och ställer den bredvid kakburken mitt på bordet. Så blir den urdruckna kaffekoppen med enkronan i deras första arbetslöshetskassa. De övriga åtta lägger solidariskt till var sin krona. Kollegan utan jobb slipper, det är en självklar del av solidariteten.

Nu tar de fram ett ovikt pappersark, bleckhorn och penna, och skriver ner sina krav. Punkt för punkt. Därefter går de till sina respektive arbetsgivare och kräver deras underskrifter. Flera arbetsgivare tvekar, tycker att det är alldeles för hög lön. De förhandlar och kommer slutligen fram till en lön på 20 öre i timmen, inget arbete på söndagen.

De har genomfört sin första förhandling, det ovikta pappersarket är deras första kollektivavtal. Det är detta som är den grundläggande idén för en fackförening: det gemensamma löftet att inte sälja sitt arbete till mindre lön än den vi gemensamt har kommit överens om.

Vad det ska handla om nästa sekel är upp till er som är unga medlemmar idag att komma fram till. Men en sak är säker: ni har en fantastisk plattform att arbeta vidare ifrån, lagd under hundra år av miljontals kamrater i solidarisk anda!

Till det som de tio kamraterna lade grunden för runt köksbordet för över hundra år sedan har lagts många erfarenheter och insikter. I takt med det har fackföreningsrörelsen vuxit fram och kan idag utan överdrift sägas vara världens största fredliga nätverk!