Organisationen

Livs är en öppen och medlemsstyrd fackförening. Medlemsnytta är ledstjärnan i allt arbete. Med målen att vara en så demokratisk fackförening som möjligt och samtidigt driva en så nära och effektiv verksamhet som möjligt har vi ett sätt för att organisera hur vi fattar beslut – den demokratiska organisationen. Vi har också ett sätt för att organisera hur vi driver verksamhet – verksamhetsorganisationen.

Demokratisk organisation

Den demokratiska organisationen utgår från arbetsplatsklubben, som är lokal facklig organisation. Varje klubb har ett eller flera ombud till förbundets kongress, som äger rum vart fjärde år. Medlemmar på arbetsplatser utan klubb väljer kongressombud i särskild ordning.

Kongressen fattar beslut om förbundets inriktning och ställningstaganden, samt väljer ledamöter till förbundsstyrelsen och förbundsmötet. Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsmötet sammanträder två gånger per år och förrättar bland annat val och fastställer medlemsavgiften.

Verksamhetsorganisation

Även här är självklart arbetsplatsklubben utgångspunkten och den dagliga fackliga verksamheten ett fundament. Klubbarna ingår i sin tur i en geografisk verksamhetsregion.

Livs har fem verksamhetsregioner, där den regionala verksamheten planeras och samordnas. Här har regionernas verkställande utskott viktiga roller. Varje region har lokalkontor och anställda ombudsmän. Förbundet och förbundskontoret har det övergripande samordningsansvaret för verksamheten.