Solidaritet

I många länder avskedas och trakasseras livs­medels­arbetare. Det gör det än viktigare att ställa krav på bra villkor för livsmedels­arbetare – oavsett var de jobbar. Som ett fackförbund för livs­medels­arbetare kan vi aldrig acceptera att rätten att organisera sig fackligt eller att teckna kollektivavtal begränsas. Det är mänskliga rättigheter.

Livsmedelsarbetareförbundet är medlem i IUL, en internationell organisation för fackförbund inom livsmedelsarbetare, lantarbetare och arbetare inom turismbranschen. IUL har slutit globala så kallade ramavtal med flera företag, som bland annat förbinder producenter att tillåta fack­föreningar och att följa lagar – oavsett hemland. Det franska mejeriföretaget Danone omfattas exempelvis av ett ramavtal.

Ibland beslutar de globala företagen om ned­skärningar och upp­sägningar, med risk att anställda i olika länder ställs mot varandra. Om somliga går med på sämre villkor för att få behålla sina jobb urholkar det kraften i den kollektiva organiseringen, basen för det fackliga arbetet. Det skapar en negativ spiral där den som är villig att acceptera sämst villkor får behålla jobbet. För att motverka en sådan situation krävs att livsmedelsarbetare världen över håller ihop – är solidariska. Sämre villkor för att möta den internationella konkurrensen är en återvändsgränd.

Den som jobbar på ett globalt livsmedelsföretag med verksamhet i Sverige ingår i samma koncern som anställda över hela världen. Arbets­villkoren varierar dramatiskt och är ofta betydligt sämre än de svenska.

IUL har vid flera tillfällen protesterat mot globala livsmedelsaktörer som kränker de fackliga rättigheterna. För oss är det ingen skillnad mellan lokalt och globalt fackligt arbete. Det är samma värderingar som styr.

Fackligt solidaritetsarbete

För att stödja internationellt facklig arbete är Livs också medlem i två svenska organisationer som jobbar med bistånd och internationell solidaritet. Genom Palmecentret och Union to Union får Livs tillsammans med andra förbund Sidastöd för konkreta fackliga solidaritetsprojekt. De svenska organisationerna bidrar med en egeninsats om 20 % av projektkostnaden och Sidamedel finaniserar resterande 80 %.

Union to Union

Livs stödjer tillsammans med andra svenska IUL-förbund olika projekt, se länk:
Aktuella projekt genom Union to Union.

5 korta filmer om Livs solidaritetsarbete