LO

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund, varav Livs är ett av förbunden. LO-förbunden organiserar tillsammans omkring 1,5 miljoner medlemmar.

Kongressen är LOs högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Livs har ombud med förslags- och rösträtt vid LO-kongressen

LOs styrelse och ledning väljs av kongressen med representanter från förbunden. Livs har en ordinarie plats i LOs styrelse.

LOs centrala kansli ligger i Stockholm. Här jobbar 100 anställda med opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. Fokus är kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäkringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt arbete. LO har många förbundsgemensamma råd och arbetsgrupper i vilka representanter för Livs ingår.

LO är organiserat i 11 regionala distrikt och i cirka 150 lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera facklig och politisk samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. Livs deltar ofta aktivt i den regionala och lokala verksamheten med aktiva från klubbar och regioner.

Läs mer på LOs webbplats.