Yrkesutbildning – kompetensutveckling

Alla ska ges möjlighet till utveckling i arbetet. Verksamhetsrelaterad kompetensutveckling ska vara en rättighet för alla livsmedelsarbetare.

De anställda inom livsmedelsindustrin har en stor kunskap inom området och är en stor resurs för företagen. Produktivitetstillväxt, konkurrenskraft, effektivitet och kvalitetsförbättring hänger på ett avgörande sätt ihop med kompetensutvecklingen på arbetsplatserna. Livsmedelsarbetare ska ha en kompetens som stämmer med arbetsuppgifterna i organisationen. Det innebär en utveckling av arbetet, men det är även ett sätt att stärka möjligheterna till att kunna behålla anställningen i ett arbetsliv där det ställs allt större krav på olika former av kompetens.

Ökad kompetens och mångkunnighet ska leda till ökad lön. Nya lönesystem ska utformas så att det framgår att det finns ett klart samband mellan kompetens, arbetsuppgifter och löneutveckling. Livs anser att det är arbetsgivarens ansvar och skyldighet att se till så det genomförs nödvändig utbildning och träning på arbetsplatsen för såväl gamla som nya arbetsuppgifter.  Kompetensutveckling är en investering och Livs anser att den ska redovisas i företagens bokslut. Det är förbundets uppgift att i forum för livsmedelsindustrin värna om kunskapsbredden och de hantverksmässiga kunskaperna i gymnasieskolans livsmedelsprogram.

Den nya skollagen trädde i kraft 1 augusti 2010 tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. De som vill bli bagare och konditorer går Restaurang- och Livsmedelsprogrammet som utöver bageri och konditori även har utgångar som kök och servering samt färskvaror, delikatesser och catering. Förbundet finns representerat i det nationella programrådet för Restaurang- och Livsmedelsprogrammet och det är av största vikt att regionerna finns representerade i de lokala programråd som finns för Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.