Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Kallelse till kongress skickas senast åtta månader innan kongressen.

Förbundets senaste ordinarie kongress ägde rum på Conventum i Örebro den 22 till 26 oktober 2021.

Varje arbetsplatsklubb har rätt till ombud på förbundets kongress.

Medlemmar på arbetsplats utan klubb väljer ombud i en särskild omröstning. Under vintern har medlemmar på arbetsplatser utan klubb kunnat nominera ombud. 

Förbundet presenterade nominerade kongressombud för respektive region och genomförde en omröstning fram till den 7 mars. Valet resulterade i att kongressombud utsågs i region Norr, Öst och Mitt.

För region Väst och Syd behöver valet kompletteras med ytterligare en omröstning. I båda dessa regioner ska ytterligare ett ordinare ombud för arbetsplatser utan klubb väljas.

Medlemmar och klubbar har rätt att skriva motioner, förslag, till kongressen. Motionerna kan beröra vilken fråga som helst där medlemmarna vill se en förändring, förbättring för framtiden eller i frågor som av andra skäl är viktiga att förbundet jobbar med. Motioner som rör avtalsfrågor behandlas av förhandlingsdelegationen och inte av kongressen.

Vill du veta mer om vad en kongress är, hur en kongress går till, eller om motioner, logga in på Mina Sidor.

Sista datum för att skicka in en motion till kongressen 2021 var den 27 oktober 2020.

Utöver att behandla motioner väljer kongressen förbundsledning, förbundsstyrelse, ledamöter i förbundsmötet och revisorer. Kongressen behandlar även förbundets ekonomi och verksamhetens utveckling.