Kongress

Kongressen är förbundets höst beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Kallelse till kongress skickas senast åtta månader innan kongressen.

Varje arbetsplatsklubb har rätt till ombud på förbundets kongress. Medlemmar på arbetsplats utan klubb väljer ombud i en särskild omröstning.

Medlemmar och klubbar har rätt att skriva motioner till kongressen. 

Kongressen väljer förbundsledning, förbundsstyrelse, ledamöter i förbundsmötet och revisorer.