Kongress 2021

Kongressen är Livs högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Formalia för och representation på kongressen regleras i förbundets stadgar. Kongressen 2021 ägde rum i Örebro den 22–26 oktober och hade temat ”Facklig kamp gör skillnad”.

På kongressen samlas representanter för alla klubbar, representanter för arbetsplatser utan klubb tillsammans med förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda för att diskutera och dra upp riktlinjerna för kommande år.

Här hittar du dokument med kongresshandlingarna

Med reservation för ändringar

Fredag 22 oktober

 
09.30 Incheckningen öppnar 
11.00 – 12.30  Lunch
13.00 – 18.00 Kongress
19.30 Regionkväll

Lördag 23 oktober

 
09.00 Kongress
12.00 Lunch
13.00 – 18.00 Kongress
19.30 – 23.00 Ev kvällsplena

Söndag 24 oktober

 
09.00 Kongress
12.00 Lunch
13.00 – 18.00 Kongress
19.30 – 23.00 Ev kvällsplena

Måndag 25 oktober

 
09.00 Kongress
12.00 Lunch
13.00 – 16.30 Kongress
19.30 Kongressfest

Tisdag 26 oktober

 
09.00 Kongress
12.00 Lunch-to-go