Löner och villkor

Får jag rätt lön och rätt ersättningar?

Finns det kollektivavtal på min arbetsplats?

Hur lång är uppsägningstiden om arbetsgivaren säger upp mig pga arbetsbrist?

Hur lång är uppsägningstiden om jag säger upp mig själv?

Hur lång rast har jag rätt till?

Kan arbetsgivaren ändra min arbetstid?

Kan arbetsgivaren sänka lönen?

Vilken rätt till semester har jag?

Hur räknar jag ut min semesterlön?