Kan arbetsgivaren ändra min arbetstid?

Arbetstiderna regleras i våra kollektivavtal och i arbetstidslagen. Kollektivavtalen säger att parterna lokalt, antingen din klubb eller ombudsman i din region och din arbetsgivare, ska träffa överenskommelse om de arbetstider som ska gälla på din arbetsplats.

Resultatet av den överenskommelsen ska finnas i form av ett arbetstidsschema. Schemat kan innehålla arbetstider för både dagtidsarbete och skift.

Om din arbetsgivare vill ändra din arbetstid från exempelvis två-skift till dagtid och de lokala parterna är överens om sådana arbetstider kan arbetsgivaren göra detta. Men arbetsgivaren måste förvarna dig 14 dagar i förväg.

Finns ingen lokal överenskommelse om arbetstider så ta kontakt med din klubb eller ombudsman i din region.