Arbetstidskonto – en individuell arbetstidsförkortning

 I februari är det dags att se över arbetstidskontot. Det är ett konto där arbetsgivaren enligt avtal ska avsätta ett belopp som beräknas per kalenderår. Underlag är den lön som betalats ut under kalenderåret.  

 I korthet är arbetstidskonto ett konto där timmar överförs under kalenderåret som varje anställd själv kan välja hur de ska plockas ut. Varje år kan den anställda välja något av alternativen:  

  • Betald ledig tid. 
  • Deltidspensionspremie.  
  • Kontant ersättning. 

Vid heltidsarbete om 40 timmar i veckan har den anställda 47,5 timmar kvar på sitt arbetstidskonto nästkommande år. Vid färre inarbetade timmar blir antalet timmar på kontot också färre - se tabellen nedan. Två datum är särskilt viktiga när det kommer till arbetstidskonto. Dessa är: 

  • Senast den 15 februari ska arbetsgivaren lämna besked till den anställde om storleken på avsättningen som gjorts på kontot.  
  • Senast den 28 februari ska den anställda meddela arbetsgivaren skriftligt vad de önskar göra med avsättningen.  

Om arbetsgivaren inte får besked om vad som ska göras med arbetstidskontot betalas summan automatiskt ut som deltidspensionspremie.   

För anställd som vill ta ut ledighet gäller:
 
Löneunderlag

Avsättning procent

Betald ledighet, timmar per år
Period för ledighet Veckoarbetstid
40  38  36
1 jan - 31 dec 2020 2,64 1 april 2021 - 31 mars 2022 47,5 45 43
1 jan - 31 dec 2021 2,64 1 april 2022 - 31 mars 2023 47,5 45 43
1 jan- 31 dec 2022 2,64 1 april 2023 - 31 mars 2024 47,5 45 43

Antalet timmar i tabellen gäller för heltidsanställda som får betald ledig tid.

För deltidsanställda och för anställda som börjat sin anställning under föregående år reduceras antalet timmar i tabellen i proportion till heltidsanställning. Detsamma gäller för anställda som haft obetald ledighet eller frånvaro.

Ledighet som inte tagits ut under perioden 1 april – 31 mars förfaller. Om ingen annan överenskommelse finns så ska behållningen på arbetstidskontot betalas till Fora som pensionspremie senast den 30 april.