Stadgar

Stadgar är ett viktigt grunddokument för vår fackförening. De beskriver en mängd viktiga saker för föreningen och är de regler som gäller. Stadgarna är till för att skydda organisationen och våra medlemmar. Det innebär också att stadgarna ställer krav på oss som medlemmar.

Stadgarna talar om bland annat om:

  • vad som är fackföreningens uppgift
  • vem som har rätt att bli medlem
  • regler om avgiften
  • vilka som kan uteslutas
  • vem som bestämmer i föreningen
  • hur avtalsrörelsen ska gå till

Det är kongressen som beslutar om stadgarna och eventuella stadgeförändringar. Senast stadgarna uppdaterades var vid kongressen 2017.

Här kan du läsa och ladda ner gällande stadgar:

Bild Livs stadgar