Historik

Dagens Livsmedelsarbetareförbund har en lång och stolt historia. Även om både jobben, samhället och villkoren har förändrats under åren är principerna de samma.

Den 25-27 juni 1896 hade några allvarliga män samlats till en "kongress" i Göteborg. De var alla bageriarbetare och ledare för de tiotal fackföreningar som vid denna tid hunnit bildas i landet. Anslutningarna till dessa föreningar var totalt ca 430 medlemmar, en bråkdel av dåtidens bageriarbetarkår.

Det var den göteborgske skåningen Anders Sjöstedt som kallat samman, i avsikt att söka bilda ett landsomfattande förbund för Sveriges bageriarbetare. Denna historiska händelse kom att lägga grunden för den organisation som år 1922 fick namnet Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.

Den 1 juli 1901 bildas Bryggeriarbetareförbundets kvinnliga avdelning i Stockholm och får nummer 15.
Bilden visar det tidigaste standaret.

Att stiga mot ljuset

Hösten 1991 gav förbundsstyrelsen avgående ordföranden Lage Andreasson i uppdrag att nedteckna en historik över Livsmedelsarbetareförbundets 100 år. Stig Asker och Alvar Blom, två pensionerade ombudsmän, hjälpte Lage att skriva boken.

De sista decennierna är skrivna av författaren Håkan Boström då Lage ansåg att det kändes som en alltför grannlaga uppgift att objektivt skildra tiden då han själv var aktiv.

Boken togs fram till Livs 100 års jubileum 1996.

Att stiga mot ljuset skildrar viktiga nedslag i förbundets spännande historia. Utan det historiska perspektivet kan vi knappast fullfölja den fackliga kampen på ett tillfredställande sätt. Här ges exempel på vad den 100-åriga kampen betytt för förbundets medlemmar.

Du kan beställa boken via e-post.

Boken finns bara i en begränsad upplaga, så först till kvarn....

Glöm inte att ange namn och adress!