Livs.se

2019-07-09 kl 10.56

1990-talet

Nej till sammanslagning

1991 Kongressen sa nej till sammanslagning Fabriks-Beklädnads och Livs.
1993 Visionen "En Livs levande fackförening" antas av kongressen.
1995 62.710 medlemmar ingick i Livs.

Livs firar 100 år

1996 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet fyller 100 år och håller kongress med starkt sikte på framtiden: Medlemmen i centrum! Extrakongressen hade gjort sina vägval. 

Förbundet hade stakat ut sin väg som fristående facklig organisation och överlämnat ett betydande ansvar till medlemmarna. Framför allt ville man se demokratiutredningen som ett i grunden nytt fackligt arbetssätt, med en både långtgående och betydande frihet för avdelningar och klubbar att arbeta utifrån sina lokala förutsättningar.

Kravet på studie-, jämställdhets- och arbetsmiljökommitté på avdelningsnivå avskaffades och klubbverksamheten fick en helt egen paragraf i stadgarna. Det blir nu arbetarrörelsens två grenar som inför det svenska folket måste bevisa att de fortfarande är den bärande kraften för det goda samhället. I den kampen kommer Svenska Livsmedelsarbetareförbundet att finnas med. Nu liksom då Olof Palme en gång uttryckte att "...vi kan tvista om medlen men aldrig om målen".

När Livsmedelsarbetareförbundet samlades till sin sista ordinarie kongress under detta sekel, kunde ombuden med erfarenheten av 100 års facklig kamp, med tillförsikt ta sig an uppgiften att lägga fast kursen för 2000-talets verksamhet.