Nyheter

2024-03-21 kl 12.07

Ett år kvar innan avtalen löper ut

Inför avtalsrörelsen 2025 är Facken inom industrin beredda att fortsätta ta ledartröjan och ta ansvar för en väl fungerande lönebildning, skriver företrädare för flera fackförbund.

2024-01-23 kl 16.03

Stoppa nedläggningsplanerna Semper!

Ännu ett anrikt och lönsamt livsmedelsföretag skulle gå i graven om Semper efter 85 år lägger ner verksamheten i Götene. "Det är inget annat än ett uttryck för rå kapitalism", säger Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundets förbundsordförande i en kommentar till nedläggningsplanerna.

2022-12-29 kl 10.06

Medlemsavgifter i Livs från och med den 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 justeras inkomstklasserna för medlemsavgifterna.

2023-09-28 kl 17.06

Hög tid för kraftfull arbetsmiljösatsning i livsmedelsindustrin!

AFA Försäkrings nya statistikrapport visar att livsmedelsarbetare har högre risk att drabbas av både allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper.

2023-06-30 kl 10.05

Höjd åldersgräns i flera avtalsförsäkringar!

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att höja åldersgränsen från 65 till 66 år i flera av de kollektivavtalade försäkringarna.

2023-06-24 kl 10.36

Frågor och svar gällande Livs ställningstagande avseende bojkotten av Marabou

2023-06-20 kl 15.49

Livs drar tillbaka varsel om sympatiåtgärder till stöd för Kommunal

Med anledning av att Kommunal tecknat avtal med Gröna arbetsgivare gällande golfbanor och trädgårdsodlingar drar Livs tillbaka varslet om sympatiåtgärder som lades fredagen den 16 juni.

2023-06-16 kl 14.05

Livs varslar om sympatiåtgärder till stöd för Kommunals stridsåtgärder mot Gröna Arbetsgivare

Med anledning av den pågående konflikten mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare varslar Livsmedelsarbetareförbundet om sympatiåtgärder. Om ingen överenskommelse nås vidtar Livs sympatiåtgärder i form av total arbetsnedläggelse på avdelningen logistik I-Kyl vid HKScan Sweden AB Kristianstad. Sympatåtgärden träder i kraft tisdagen den 27 juni klockan 14:00.

2023-06-16 kl 12.49

IULs kongress antog stöduttalande för fackliga kamrater i Hongkong

2023-06-14 kl 16.00

Straffa inte livsmedelsarbetarna för Mondelez beslut!

I takt med att fler beslutar sig för att bojkotta Mondelez produkter växer oron för vilka konsekvenser det får för jobben i Sverige. Livsmedelsarbetareförbundet är kritisk till uppmaningar att bojkotta svenskproducerade Marabou-produkter då det drabbar livsmedelsarbetarna mer än det drabbar ägarna.